...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރިފުރާ
ނއ.
(1) ބާލިޣުވެފައިވާ.
(2) މީހަކާ އިންނަވަރުވެފައިވާ.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ އަންހެނުންނާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދާންފުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ