...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރުކައިލުން
މ.
(1) ވާންވާގޮތަށް ތަނަކަށް އޮޅައިފައި، ނުވަތަ ލައްވައިފައި ހުރި ބަރަންޏެއް، ނަނެއް، ނުވަތަ ވަލެއް ފަދަ އެއްޗަކަށް ދުލެއް ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ފަށަންދަށުގައި، ނުވަތަ މިފަދަ ގޮތަކަށް މިނޫންވެސް ތަނެއްގައި ބާރުވެފައިވާ ލަކުޑިގަނޑެއް، ނުވަތަ ކަނދުގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗަކަށް ދުލެއް ލިބޭނޭގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި، އެލަކުޑިގަނޑު، ނުވަތަ ކަނދުގަނޑު ހަލުވާލުން.
(3) އޮޑިފޯނިފަހަރު ފަދަ ތަކެތި އެހެލައި ބާލައި ހަދާއިރު، ދޯނީ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ