...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރުކައިގަތުން
މ.
މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ އަތުގައި ހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދާތަކެއް ނުވަތަ އޮތްބާރެއް ރޭވުމަކުން ނުވަތަ މަކަރާއި ޙީލަތަކުން އަތުލައި ގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިރިކާގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ