...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރުކުން
މ.
(1) ހަތަރެސްފައި ޖަހައިގެން ނުވަތަ އިށީނދެގެންއިދެ ދެމެމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިއުން.
(2) ނަނު ފަދަ އެއްޗެއް އަތުތެރޭން ދެމިގެން ދިއުން.
(3) ކައްޕިއެއް ހޮލިއެއްފަދަ އެއްޗެއްގެ ތެރޭން އޮމާންކަމާއެކު އެއްޗެއް ދެމުން.
(4) މަޖާޒު:
ކަމެއް އަަލަަށް ފަށައިގަނެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިމެދެމުން . މާބަނޑުންހެލުން . މާބެޅަލަހަފިރިކުން . ފިރިކިއުން . ފިރިކުން . ލޫދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ