...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރުމުން
މ.
ރުހުމާއި، އޯގާވެރިކަމާއެކު މީހެއްގައި ނުވަތަ ދިރޭ އެއްޗެއްގައި އަތްކޭއްތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޯބިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ