...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރުޢައުނުމުދާ
ނ.
ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ހަލުވިދާގަނޑެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް.
މީގެ ވަކި ތަންކޮޅެއް ގައިގައި ޖެހުމުން ދިލަނަގާގޮތްވެއެވެ.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ