...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރޯށި
ނ.
ބަރަންޏާއި ކަސަބާއި، އުއިފަދަ އެއްޗެހި އޮޅަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ އެނބުރޭގޮތަށް ދަނޑިއެއް ލައްވައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިރުވަށި . ތަކަފިރޯށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ