...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިއަރި
ނ.
(1) ވާ އަޅާ އިރު ވަލުގެ އުޅިތައް ލައްވައިފައި ހުންނަ ފިލާގަނޑު ނުވަތަ ލަކުޑިގަނޑު.
(2) (ބދ) ހަށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފީއަރިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ