...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިއްތާގޮށް
ނ.
(1) ދެފަޅި ޖައްސާފައި އޮބައިލީމާ އެއްފަޅީގެ ތެރެއަށް އަނެއްފަޅީގެ ބައެއް ވަންނަ ގޮތަށް މަޢުދަނަކުން ހަދައިފައިވާ ގޮށެއް.
(2) ޓިސްގޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަންޑުގޮށް . ތިއްޕަނެގޮނޓެ . ތިފާގޮށް . ޓިސްގޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ