...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިއްތިފުޅި
ނ.
އިހުގައި، ރަސްކަލުންނާއި އަމީރުންނާއި ވަޒީރުންގެ ސަންދޯންޕުޅު ގެންދާއިރު، ފިނިފެން ޖަހަން ގެންގުޅޭ ފުޅިއެއް.
މި ފުޅި ހުންނާނީ ފަތިކޮށް، މެދަށް ފިއްތާލައިފައެވެ.
މިއީ ނޫކުލައިގެ ފުޅިއެކެވެ.
މިފުޅި ފިނިފެން ޖަހަން ގެންދަނީ އުނަށްދިން ފޭއްޔެއް އޮޅާލައިގެންނެވެ.
މިއީ މިކަމަށް ޚާއްޞަވެފައި ހުންނަ ފުޅިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ