...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިއްތިގިތެޔޮމިރުސް
ނ.
ގިތެޔޮ މިރުހުގެ ބާވަތެއް.
މި ބާވަތުގެ މިރުސް އާދައިގެ ގިތެޔޮ މިރުހަށް ވުރެ ކުދިވާނެއެވެ.
އަދި ކުޑަކޮށް ފަތިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ