...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިއްތުން
މ.
(1) އެކަތި އަނެކައްޗާ ޖައްސައި ބާރުކުރުން.
(2) އެއްޗެއް އެއްޗެއްގައި ޖައްސައި ބާރުކުރުން.
(3) "ފިތުން"މިބަސް އަނެކަކު ލައްވައި ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް..
(4) މަޖާޒު:
ދަތިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރުނާމާޓަރު . ބިންހެލުން . އޮބިއެޅުން . އޮބުން . ފިއްތައިލުން . ދަތިކުރުން . ތަލިމޭޑުން . ތާށިކުރުން . ތިއްޕުން . ތުންތިއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ