...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިއްތެއޮބަޑި
ނ.
(1) ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ހުންނަ ކެކުރިޔެއް އަޅާވެލެއް.
މީގެ ފަތް ހުންނާނީ ތޮރާފަތް ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.
މި ވެލުގައި އަޅާ ކެކުރީގައިދޮން ވީމާ ފޮނި ރަހަ ލާނެއެވެ.
(2) ފިއްތެޔޮ ނަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ