...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިއްލެޔޮ
ނ.
ގަރުދިޔަ ރިހާކުރު ކައްކާއިރު މައްޗަށް އަރާގަރު ނުވަތަ ފޮނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮރޮފިލިވަސް . މަސްކޮރޮފެލި . ފަރޮތުޅާވަހަ . ފިއްލާ . ފިއްލެޔޮކެހުން . ފިއްލެޔޮމުށި . ފިއްލެޔޮގުޅި . ފިއްލޯ . ތުލަ . ތުލަވަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ