...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތިބާރުވުން
މ.
(1) ޖާގައަށްވުރެ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އެކަކު އެނެކަކާޖެހި ފިތޭގޮތްވުން.
(2) ދެ އެއްޗެއްގެ މެދުގައި ފިތިތާށިވެފައި އޮތުން ނުވަތަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުތިކެއުން . ކޮތަކެއުން . ދަތްޕިލާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ