...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތުން
މ.
(1) ދެ އެއްޗެއްގެ ދެމެދުގައިވެ ބާރުވުން.
(2) މޮޑުން.
(3) މަޖާޒު:
ބައެއްކަހަލަ ކަންތައް ކުރަން ދަތިއެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިއްތުން . ފިސް . ދަށުވުން . ދަތިވުން . ތާށި . ތިފުން . ގައިދޮށުވުން . ގިތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ