...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތުރުމަލާފަތް
ނ.
އިހުގައި ގަނޑުވަރު ތެރޭގެ ބޭފުޅުންނާއި ބޮޑުބޭކަލުން، ކަނބަލުންގެ ފިތުރު ރަދުން ދެއްވާއިރު، އެބޭފުޅުން އަތްޕުޅު ލެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ، ހަނޑޫ އަޅައިފައި ހުންނަ މަލާފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ