...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތުރުޒަކާތް
ނ.
ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަހިފާ ނިމުމާގުޅިގެން ފަގީރުން ނާއި މިސްކީނުންނަށް ދިނުމަށް ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ ޒަކާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ