...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތުރޯނު
ނ.
(1) ބިޔަކޮށް ހެދޭ ގަހެއް.
މީގެ ފަތްތައް ހުންނާނީ ވަރަށް ހިމަކޮށް، ބުރިތަކަކުން ގުޅިފައި ހުންނަ ތަނޑުތަކެއް ހެންނެވެ.
(2) މިގަހުގެ ލަކުޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެތިރޯނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ