...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތްކަނޑައިގެންދިއުން
މ.
ބިރު ނިހާޔަތަށް ދިޔަކަން ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން.
ބިރާ ގުޅުވައިގެން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެރޭ އެޖެހި ގުގުރިން އަހަރެން ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެން ދިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ