...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތްދާލި
ނ.
ފިތްފިތަށް ހުންނަ ލަކުޑިއެއް.
މިއީ ދިވެހި ބޭހުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގައިން ފިތް ނެގުމުން ގާނައިގެން ވަށާން ނުވަތަ ގާނައިގެން ބޯން މިބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިތްވަކަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ