...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތްޖެހިއުޅާ
ނ.
ދިވެހި އަންހެނުން ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ގަހަނާއެއް މިއީ އަތުގައި އަޅާ އެއްޗެކެވެ.
މި ހުންނާނީ ދެފަޅި ވަކިން ހަދައި އަރުގޯލަކުން ދެފަޅި ގުުޅުވައިދޭ ގޮތަށެވެ.
ހިތްޖެހި އުލުގެ ބޭރު ހުންނަނީ ބޭރުފަރާތް ހުރަހަށް ހަނިކޮށް ފިތް ކަނޑައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ