...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލަ
ނ.
(ސ) (1) ފިޔޮއް.
(2) (ބދ) ކޮއްޅަށް ހުންނަ ފިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދާންނެތުން . ހަރުފަތް . ހަރުލައިހުރުން . ހައްޕިލަނޑައި . ހައްޕިލަނޑާ . ހައްޕުނޑި . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތަރުކަންކަށި . ހިރުއްދަފިލާ . ހިކުން . ހިއްޕަބޯ . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ހީރާންސި . ހީފިލުން . ހުއިކަންނެޔޮ . ހުއިފޮލަނދަ . ހުއިފޮލަޑަ . ހުއިފޮޑަލަ . ހެރެޖެހުން . ހޭހުރުން . ހޭނުން . ހޭކިލުން . ހޭލުންތެރިކަން . ނަރަވެލި . ނަދުރު . ނަދުރުބުނުން . ނަދޮޅުވައްގަނޑު . ނަލަހަފޮޅު . ރަންނާބޯލި . ރަންގުފަޓާސް . ރަންގުލީރަޙުމަތް . ރައްކަލި . ރައްކަލިވުން . ރަތްކޮށްލުން . ރަތްވިލާއޮއްސުން . ރޯނގާފޭށި . ބިތްތެރި . ބުއްދިފިލުން. . ބެރި . ބޮނދައިގެންއުޅުން . ބޮލަށްއުނބުވެރޭ ރުކެއް ކެނޑުން . ބޮޑުކާފަ . ބޮޑުމާމަ . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . ކަށިހުއިފޮލަނދަ . ކަށިފޮހޮނޑަ . ކަނބިލި . ކަނދޮޅުގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ