...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލައިއޮތުން
މ.
(1) ތަނަކަށް ވަދެ ނުފެންނާނެގޮތަށް އޮތުން.
(2) (ޏ،ސ) ކުކުޅާއި ދޫނި ބިސް ފީކުރުމަށްޓަކައި ބިހުގެ މަތީގައި އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ