...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލާ
ނ.
(1) ތުނިކޮށް ފަތިކޮށް ހުންނަ ލަކުޑި.
(2) ލަކުޑިން ތުނިކޮށް ހަދައި އޭގައި ލިޔެގެން ކިޔަވަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
(3) ދަތުރުވެރިން އަރުޟާއި ޠޫލު ހޯދުމަށް ގެންގުޅޭ އާލާތެއް.
(4) "ފިލުން" މިބަހުގެ އަމުރު.
(5) (ބދ.) އުސްކޮށް ހެދޭ ގަސް.
(6) (ޏ.ސ.) ކުކުޅު ފިޔޮއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދިވަޅު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަންޑިބުރެ . ހަންޑިބުޅި . ހަންޑިކުނާފަތް . ހަންޑިފަން . ހަންޑިފަންގިވަން . ހަރުފަތް . ހަރުގަނޑު . ހަސަންދަރި . ހިރިކުއްޅަ . ހިރިމިރިހި . ހިރިފާޅަ . ހިރިފިނޮޅި . ހިރިދަތި . ހިރުއްދަފިލާ . ހިރުމަހުރަ . ހިރުމާރު . ހިތުގިލަން . ހިޔަނިފިލާކޮޅު . ހީރާންސި . ހީރާސި . ހީރިހުން . ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހުރައްސަލަ . ހުރަސްފިލާ . ހުދުފުއްފިލާ . ހުސެންދަރި . ހެރަސްދަނޑިގަނޑަ . ހޭވަތް . ހޭލުންތެރި . ހޮނޑަލިކަނދު . ހޮނޑެލިފޮތި . ނަރުފިލާ . ނަރުފިލާގަނޑުންދެމުން . ނަރުދެމުން . ނަދޮޅުވައްގަނޑު . ނަލަފިލާ . ނަލަފެލާ . ނާނާ . ނާދެލެ . ނިރިލި . ނިރުދު . ނިއަމިކަން . ނިދިމޯޅަ . ނުހިކޭފާރު . ނުރުނގުޅި . ނުރުލި . ނޫޑުލިސް . ނޯޓިސްބޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ