...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލާއެޅުން
މ.
ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ހުރިތަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހިސާބުކުރުން.
މިއީ ޢަރުޟާއި ޠޫލު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ސިކިސްތާނު، ނުވަތަ ގޮއިދުރުވާނުން އިރަށް ނުވަތަ ތަރިއަށް ބަލައިގެން ކުރާ ހިސާބެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޅުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ