...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލާވަޅު
ނ.
(1) ދަރިވަރަކު އުގަންނައި ދިނުމަށްޓަކައި މުދައްރިސަކު ފަހަރަކު ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތުގެ މިންވަރު.
މަޖާޒު:
(2) ޢިބްރަތް.
(3) ތަޖްރިބާ.
(4) ނަޞޭޙަތް.
(5) މަޢުލޫމާތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކަމަކު . ފިލާވަޅުކިޔުން . ފިލާވަޅުދިނުން . ފެންފަދަވުން . ފެލާވަޅޮ . ދަރުސް . ޓިއުޝަން . ޢިބުރަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ