...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލާފޮތި
ނ.
ގަސްގަނޑަކުން ނުވަތަ ލަކުޑި ގަނޑަކުން ކީހައިގެން ނަގާ ދިގު ތުނިބައެއްގެ ބުރިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހޮނޑަލިކަނދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ