...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލާގަނޑު
ނ.
(1) މަސްދޯނި ފަހަރުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުގައި ކަތްޕާއި، ކޮޅުފަހާ ދެމެދުގައި ދޯނިން ބޭރަށް ނުކުންނަ ވަރަށް އަޅައި ނެގޭ ގޮތަށް ފިލައިން ހަދައިފައި އޮންނަ ބައި.
މަސްބާނަން އަރައި ތިބެނީ މިތާގައެވެ.
(2) ގައިގައި ބަނުމަށް ފުޑައިފައި ހުންނަ ބޭސްގަނޑު.
(3) ފިލަޔަކުން ވަކިކޮށްލެވޭ ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުމަހުރަ . ހީރާސި . ހެރަސްދަނޑިގަނޑަ . ހޮނޑަލިކަނދު . ހޮނޑެލިފޮތި . ރާޒުވާގޮނޑި . ރޫލެޓް ފިލާގަނޑު . ރެކެޓު . ބަށިފިލާގަނޑު . ބަށިފެލެގަނޑަ . ބުޅިފޮށި . ބުލެކުބޯޑު . ބެޓު . ބޮލުފިލާ . ކަރުފިލާ . ކަރުފޮތި . ކަރެފޮއްތާ . ކަފިފޮތި . ކިރިކެޓްބޯޅަ . ކުރޮޅިގާނާފިލާގަނޑު . ކޭޅުފިލާގަނޑު . އަރިވާލި . އަތްފިލާގަނޑު . އަތްފިލާއެޅުން . ވިދިފެލަގަނޑަ . ވިދުފިލާގަނޑު . ވިޔަފިލާގަނޑޮ . ވިޔަފެލަގަނޑަ . ވޮށްފިލާ . މަސްފިލާ . މާރަނގަފިލާގަނޑު . މެދުފެލާގަޑަ . ފަނދިރި . ފަނދިރިގަނޑު . ފަލިދޫ . ފިއަރި . ފިލާގަނޑުބަނުން . ފިލާގަނޑުއެޅުން . ފިލާގަނޑުގުދު . ފިލާގަނޑުޖެހުން . ފިޔަރި . ފެލާޑާ . ފޯލި . ތިންހަމަގޮނޑި . ތިންމުގޯލި . ލަނޑުބޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ