...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލާގަނޑުބަނުން
މ.
ގައިގެ ތަނެއް ބިނދި ނުވަތަ ހާނީއްކައެއް ލިބިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރުވާއަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ބޭސްގަނޑެއް ފަތުރައިގެން ގައިގައި އަޅައި އެއްސުން.
(2) މަސްދޯނި ފަހަރުގައި އަޅާ ފިލާގަނޑު ތައްޔާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ