...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލާޖެހުން
މ.
ބިތާއި އަލަމާރި އާއި ދޮރުފަތް ފަދަ އެއްޗެހީގައި ފިލާ ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިލާލެފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ