...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލި
ނ.
(1) އަކުރުގެ އަޑުނެރޭގޮތް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމަށް ޖަހާ ނިޝާން.
މިސާލު:
އަބަފިލި، އިބިފިލި.
(2) ގަހެއްގެ ނަން.
(3) ފުރޯދަނޑިއާއި ވަޑާން ކައްޓާއި ކޮށާވަޅި ފަދަ އެއްޗެހީގެ މުށްގަނޑުގައި ދަގަނޑުން ނުވަތަ ލޮއިން އަޅައިފައި ހުންނަ ބަންދު.
(4) އެންހިފާއިރު ދަލުތެރެއަށް ޖަހަން ފިލިމަހުން ކަހައިފައި ހުންނަ މަސް.
(5) ފަރު ކެޔޮޅުކަމުގައި މަސްތިލަ ކުރުމަށް އުކާ ކަރުގޮހޮރު ފަދަ ތަކެތި.
(6) "ފިލުން" މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
މަޖާޒު:
(7) ރިޝްވަތު.
(8) ކަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަވަންތަ . ހައިބަތު . ހައިބަތުހުރުން . ހަޑަހަގެ . ހާޖިވެރިކަން . ހިކާދުރުކުރި . ހީސި . ހޯއް . ހޯދީ . ހޯދީނެރުން . ނާގޫރު . ރަށުފަންޑިތަ . ރާރަނަގަ . ބަޅުފިލި . ބާފޮތް . ބެރުދުންމާރިތާޅަފިލި . ބޮނޑިކަނދޮޅު . ބޮޑުކަމުދިއުން . ކަންކުން . ކަސްގޮހޮރު . ކާފިޔާ . ކުޑަހާޖިވެރިކަން . ކޮށާވަޅި . ކޮޑުދިހަރޭ . ކޮޑޮހާޖައް . އަހިމުލެކޯސީނު ސުކުން . އަންބަންފިލި . އަންޑާޕޫލް . އަބަފިލި . އަކުރު . އަކުރުފިލިތާނަ . އައިބައިފިލި . އައުބައުފިލި . އަވަހާރަގަނޑުވަރު . އާބާފިލި . އިންބިންފިލި . އިބިފިލި . އިސްރާފީލް . އީބީފިލި . އުންބުންފިލި . އުބުފިލި . އޫބޫފިލި . އެބެފިލި . އެދުރު . އެތެރެމާފިތް . އެތޮރޮވަތި . އޭބޭފިލި . އޮބޮފިލި . އޮއިކާލި . އޯބޯފިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ