...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލިކުރި
ނ.
(1) ފިލިގަހުގެ ކުރި.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ފިލިކުރުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިލިސަރުބަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ