...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލިކޯޅި
ނ.
(1) ޅެންބައިތުގެ ކުރީބަޔާއި ފަހުބައިގެ ފެށޭ ދެއަކުރު ނުވަތަ ދެތިން އަކުރުގައި ޖެހޭ ފިލި.
(2) ރައިވަރުގެ ހުރިހާބަހެއްގެ ކުރީ ދެއަކުރުގައި ނުވަތަ ދެތިން އަކުރުގައި ޖެހޭ ފިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ