...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލިއެޅުން
މ.
ވަޅި ފުރޯ ފަދަ އެއްޗެހީގެ ތިލަ ހިފެހެއްޓުމަށާއި މުށްގަނޑު ނުވަތަ ދަނޑިފެޅުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަޢުދަނަކުން ހަދައިފައިވާ ބަންދެއް އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިލިއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ