...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލިފޮތް
ނ.
ކުޑަކުދިންނަށް އަލިފުބާ ދަސްކޮށްދޭން ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާފޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ