...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލިގަސް
ނ.
ނިކަފަތާ ފަތް ވައްތަރު ގަހެއް.
މިގަހުގެ ކުރިތައް ހުންނާނީ ރަތްކުލައިގެ ތޫރިއެއް ހެންނެވެ.
މިގަހުގެ ކުރިޔާއި ތޮއްޓަކީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ