...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލިޖެހުން
މ.
(1) ތާނައާއި ޢަރަބި ލިޔާއިރު އަކުރުގެ އަޑު ނެރޭނެގޮތް ދެއްކުމަށް އެ އަކުރުތަކުގެ ތިރީގައި ނުވަތަ، މަތީގައި އަކުރަށް ވުރެ ކުޑަ ނިޝާނެއް (ފިލި) ޖެހުން.
(2) އަކުރުގެ އަޑު ނެރުމަށް އަކުރާ ގުޅައިފައި ހުންނަ ކުޑަ ނިޝާން ޖެހުން.
(3) އަކުރަކާޖެހިގެން ފިލިއަކުރެއް ލިއުން.
(4) ފިލިމަހުގެ އެތިއެތި ކޮޅު އުކުން.
މަޖާޒު:
(5) ރިޝްވަތު ދިނުން.
(6) ކަމެއް ކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުމަށް އެއްޗެހި ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ