...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލުނދު
ނ.
(1) ކައްކައިފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހި ރާމާވުމަށް ފަހު ކުނިވުމުގެ ކުރިން އައިސްފައި ހުންނަ ބަދަލު.
(2) ދިރޭ އެއްޗެހި (އިންސާނުން ނާއި، ޖަނަވާރާއި، މަސްމަހާމެހި (ފަދަ) މަރުވުމަށްފަހު ގިނައިރުވުމުން މަސް ގަނޑު ކުނިވާން ފެށުމުގެ ކުރިން ހަންގަނޑު ދޫވެ މަސްގަނޑު މަޑުވާ މަޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހިޖެހުން . ރިށި . ރިށިވުން . ރިށިދާލިވަސް . ކުނި . ކުނިވުން . މުޅަދަރިޔަށް ބޭސްދިނުން . ފިލިކެހުން . ފިލިމަހައެޑުން . ފުފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ