...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލުނދުވުން
މ.
(1) ކައްކައިފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހި ރާމާވުމަށްފަހު، ކުނިވުމުގެ ކުރިން ދެން އަންނަ ބަދަލު އައުން.
(2) ދިރޭ އެއްޗެހި (އިންސާނުން ނާއި، ޖަނަވާރާއި މަސްމަހާމެހި (ފަދަ) މަރުވުމަށްފަހު ގިނައިރުވުމުން މަސްގަނޑު ކުނިވާން ފެށުމުގެ ކުރިން ހަންގަނޑު ދޫވެ މަސްގަނޑު މަޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހިޖެހުން . ރިށިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ