...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލުން
މ.
(1) ފޮރުވިގަތުން.
މިސާލު:
މީހަކަށް ނުފެންނަން ފިލުން.
(2) އެއްޗެއްގައި ހުރި ނިޝާނެއް ފޮހެވުން.
މިސާލު:
ގަމީހުގައި ހުރި ލައްގަނޑު ފިލުން.
(3) ހަނދާނުގައި ހުރިކަމެއް ހަނދާނުން ކެހުން.
މިސާލު:
ރަށުގެ ހަނދާންތައް ފިލުން.
(4) ބަލިބަލީގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ވެފައިވާގޮތް ނެތިދިއުން މިސާލު:
(ހ) ހުން ފިލުން.
(ށ) ސައްސި ފިލުން.
(ނ) ރޯގާ ފިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްހަމަޖެހުން . ހިތްސާފުވުން . ހުންވިހެލުން . ހޭލުންތެރިވުން . ހޮރަޖެހުން . ނިދިގެއުން . ރައްކައުވުން . ރުޅިމަޑުވުން . ބަންދުކެނޑުން . ބިންމަތިއަލިވުން . ބިރުހެޔޮވުން . ބޮނދުން . ޅަފަށްވެއްޓުން . ކަރަންޓީނުފިލުން . ކެހުންފިލުން . ކެކުން . ކޭބަނޑުވުން . ކޮޅެއްގައިޖެހުން . އަލިވިލުން . އަލިވުން . އަގުޅިނެއްޓުން . އަޑިނޭނގުން . އުއްތުންފިލުން . އުޑިފިލުން . އެކަނިފިލުން . އެދުންކެނޑުން . އޮމާންވުން . އޮފުކެނޑުން . ވަލުބުޑުނުކެނޑުން . ވަސްކެނޑުން . ވިއްސާރައަލިވުން . ވިޔަވުން . މަރިޔާދުވުން . މަގުއަމާންވުން . މަޢުލޫމާތު . މުނިފޫހިފިލުވުން . މެންދުރުން އެނބުރުން . ފިހުން . ފިއްލެވުން . ފިލާ . ފިލި . ފިލުން . ފިލުވުން . ފުޅާފިލުން . ދަފަރާވުން . ދުޅަފޭބުން . ދެޑަކެޑުން . ދޭހަވުން . ތަންދޮރުނޭނގުން . ތަންދޮރުއެނގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ