...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލުވައިލުން
މ.
(1) ފިލުވުން.
މަޖާޒު:
(2) ތަނެއްގައި ހުރި ކާއެއްޗެއް އެހެން މީހުނަށް ބަލައިލުމެއްނެތި ކައިހުސްކޮށްލުން.
(3) މީހެއްގެ އިއްފަތްތެރިކަން ނަގައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްހެޔޮކުރުން . ހިތްސާފުކުރުން . ބަނޑުހޫނުކޮށްލުން . ކަނިކެނޑުން . ވަރުބޭލުން . ވެއްޖެ ފަރިތައެއް ނުފިލާނެ . މުލުންލުހެލުން . މޮހުން . ފިއްސައިލުން . ފުހުން . ދަފަރާކުރުން . ދުއްވައިލުން . ތާހިރުކުރުން . ތާހިރުވުން . ތާޒާވުން . ލަކުނުކެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ