...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލުވުން
މ.
(1) ނެތިކޮށްލުން.
(2) ސާފުކޮށްލުން.
(3) މަސް ބުޅިން ކަނޑުވައިލުން.
(4) "ފިލުން" މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާގޮތް.
(5) ބޯށިން ފަތްގަނޑެއް ނެއްޓުން.
(6) ތޮށިނޮޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަޖެއްސުން . ހިތުންފޮހެލުން . ހުޅުނބުޖެހުން . ހޯދައިބެލުން . ނޮޅުން . ރަހަބެލުން . ރަނގަޅުކުރުން . ރޭކުރުކުރުން . ރޯދަކުރުކުރުން . ބިންބިތެޅުން . ބުރޫބޭލުން . ބޮނބިތެޅުން . ބޯބޭލުން . ކުރާތެޅުން . ކުސީ . ކުސީފިލުވުން . ކެއްކުން . އަހައިބެލުން . އައުކުރުން . އަމާންކުރުން . އަތްބެލުން . އިސްތިރިކުރުން . އުއްސުން . އެކަނިފިލުވުން . އޮމާންކުރުން . ވަނަވަރުބެލުން . ވަނަވަރުއެހުން . ވަރުވަރުއެހުން . ވަރުވަރުއެހުން . ވައިދިނުން . ވާހަކައެހުން . ވާހަކަގޮވުން . މަކުނުތެޅުން . މަގުހޯދުން . މަސްކެއްކުން . މިންބެލުން . މިލައުނގުޅުން . މުނިއަވަސްފިލުވުން . މުނިފޫހިފިލުވުން . ފަޅުފިލުވުން . ފަޅޮފެލޮވުން . ފަސޭހަކުރުން . ފިހުން . ފިލުވައިލުން . ފުޅާކެނޑުން . ފެނުކެއްކުން . ފެންވަރުބެލުން . ދަމުޅިބޭލުން . ދަފަރާކުރުން . ދެނެގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ