...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލޮޅު
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މަހުގެ ކުލައަކީ، ފަނޑު އަޅި ކުލައެވެ.
މަހުގެ ދިގަށް ތަންކޮޅެއް ގަދަކޮށް ރޮނގުތަކެއް.
ފެންނަން ހުރެއެވެ.
މަހުގެ މަތީ ކޮތަރިބައިގެ ކަށިތަކުން މަޑުކަށިތައް ހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައެވެ.
މިމަސް ޢާންމުގޮތެއްގައި އުޅެނީ ފަޅުފަޅުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއިފަތުފިލޮޅު . ހުޑޫ . ރޭދަނޑިމަސް . ކަށިތުނބި . ކަށިތުންފިލޮޅު . ފަހުޑު . ފިލޮޅެ . ލައްފިލޮޅު . ގުއިތުންފިލޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ