...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލްޓަރު
ނ.
(1) ތެލާއި ގޭހާއި ވަޔާއި ފެންފަދަ އެއްޗެހީގައި ހުންނަ ނުސާފުކަން ސާފުކޮށްދޭ އާލަތެއް.
(2) އަޑު ބާރުމިން ވަކި ފުރިކުއެންސީއެއްގައި ހިފަހަައްޓައިދޭ އެތި.
(3) އަލީގެ ބާރުމިން ވަކިވަރަކަށް ހިފެނެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ އެތި.
މިސާލު:
ކެމެރާގެ ފިލްޓަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިލްޓަރު . ފިލްޓަރުކުރުން . ފިލްޓަރުވުން . ފެނަށްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ