...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިސް
ނ.
(1) ފިތިގެންގޮސް ވާހަލާކު.
(2) މާބޮޑަށް ފިތޭ ފިތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެފުން . ނިޔަނދުރުލޭ . ކަލިޔާކެރުން . ކަލިޔާކެޑުން . ފިސްއަޑު . ފިސްފިސްވުން . ފިސްތޯލަޖެހުން . ފެންފިސްތޯލަ . ސައިލެންސަރު . ސިލިންޑަރު . ޓޮމީގަން . ޗިސް . ޗިސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ