...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަބިނދުން
މ.
(1) ފިޔަ ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ފިޔަ މުގުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ