...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަވަޅުއެޅުން
މ.
މަޖާޒު.
(1) ކަމަކާއިމެދު ގޮތެއް ހޯދުން.
(2) ކަމަކާމެދު ކުރަންއޮތް ކަމެއް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިޔަވަޅުމަތީ ފިޔަވަޅުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ