...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަވަޅުމަތީ ފިޔަވަޅުއެޅުން
"ފިޔަވަޅުމަތީ ފިޔަވަޅުއެޅުން" މ.
މަޖާޒު.
(1) މާމަޑުމަޑުން ހިނގުން.
މިސާލު:
އޭނާ އެދަނީ ފިޔަވަޅުމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންނެވެ.
(2) މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ ތަބާވެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިޔަވަޅުމަތީ ފިޔަވަޅުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ