...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަވައި
އކ.
(1) މެނުވީ.
މިސާލު:
ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި....
(2) ނޫން.
މިސާލު:
އިނާމުދޭ އިރު ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެހިން އިނާMުދޭށެވެ.
(3) ނޫނީ.
މިސާލު:
އަޙްމަދު ފިޔަވައި ތިކަން ކުރެވޭނެ މީހަކުނެތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހަތްދޮށުކޮލި . ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި . ހިލަނބަށްދިއުން . ނާސްތާ . ނޫން . ރަށްފުށް . ރާއްޖެތެރެ . ރާވަޅި . ބޮލަށްކޮށްޕި . ކަޅުކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ކަތީބު . ކަތީބުކަން . ކާނާ . ކުލަހެދުން . އިލޮށިޖެހިކެޔޮ . އިސްލާންވުން . އެތި . ވައިފެންޖެހުން . މަތިކަން . މާނަ . މުދިލުން . މުޝްރިކުން . މެނުވީ . މެންދާ . މެދުފުޅަލި . މެދުދޮރޯށި . ފަރުމަސް . ފަސިންޖަރު . ފިޔަވައި . ފިޔެވި . ފުށުނގު . ދަރިއަލަ . ދޮންބައްޕަ . ދޮންމަންމަ . ތިންމަސްހަމަކުރުން . ތެތްބާލާނެފަދަވެސް ނެތުން . ގޯޅިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ